Bu ameliyatlar ile amaç daha önce ameliyat edilmiş göğüslerin:

İzlerinin düzeltilmesi
Dikiş potluklarının, yani dikiş son ucundaki fazlalığın alınması
Meme ucu asimetrisinin düzeltilmesi
Meme protezi konulmuş hastalarda protezin kapsül oluşturmasına yönelik müdahale
Meme protezi sonrası çatal I eksik olan yani göğüs arası açık olan hastalara yağ enjeksiyonu
Erkek göğüs ameliyatından sona meme başında hala mevcut doku kalmışsa bunun alınması ve eşitlenmesi
Meme gözden geçirme ameliyatı ne zaman yapılabilinir?

En erken ilk ameliyattan 6 ay sonra yapılabilinir. Her yaşta yapılabilinir.

İlk ameliyattan daha kolay ve de ağrısız, konforlu geçer.

Meme revizyon- gözden geçirme ameliyatı niçin gerekir?

Her iki meme dokusu normalde dahi eşit değildir. Operasyon öncesi ciddi planlama ve ölçüm ile ameliyatta simetri sağlanması için maksimum dikkat ve çabaya rağmen her iki meme dokusu ayni şekilde iyileşme göstermeyebilir, içeri konulan dikişler zamanla gevşeyebilir, ödeme bağlı kist gelişebilir, meme protezi açılan cepte dokuya basarak kayabilir veya kapsül oluşumu nedeniyle şekil bozukluğu görülebilir. Sonuç olarak normal asimetri olarak kabul edilen % 5-10 luk farkın üzerinde ve cerrahi olarak düzeltmeden fayda görebilecek durumlarda doktora danışılıp detaylı bilgi alınabilinir.

Meme protezi konulan fakat zamanla gevşeyen göğüslerin toparlanması

İlk etapta göğüs dokusu belli bir büyüklüğe uygun olup ilerleyen yıllarda daha büyük meme protezi talep eden hastalar veya meme protezi üzerinden ortalama 20 yıl geçmiş ve değiştirilmesi gereken hastalar da meme revizyon ameliyatlarına uygundur.

Meme protezleri arası doku eksikliğine bağlı olarak açık olan hastalara ilk ameliyatta yağ enjeksiyonu takiben bu alana yani her iki göğüs arasına tekrar yağ enjeksiyonu ilerleyen zamanda yapmak uygun olacaktır.

Bütün meme protezleri çevresinde kapsül oluşur. Fakat bu kapsül oldukça kalın ve de protezi ezerek göğüs şeklinde bozukluk yaptığı durumda kapsül alınma cerrahisi söz konusu olur. Buna kapsül eksizyonu denir.

Göğüs yara izi düzeltilmesi

Skar kalitesi büyük ölçüde genetik olarak belirlenir. Yine de ameliyatın erken dönemindeki bakım da bu izlerin daha iyi görünmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olur. Tüm tedbirlere rağmen kötü görünen, kabarık yara izleri küçük bir cerrahi müdahale ile düzeltilmesi önerilmektedir.

Bu konuda detaylı bilgi almak üzere Etilerde kliniğimize başvurabilirsiniz. Bayan cerrahi ekip ve estetik cerrahi uzmanından detaylı bilgi alabilirisiniz