ÇAKRA NEDİR ?

Çakra kelimesi Hintlilerin kullandığı eski bir dil olan Sanskritçedir. Sözcük olarak  tekerlek, disk, çark gibi anlamlara gelir. Bedenimizde bulunduğu varsayılan  spiral galaksi şeklindedeki enerji merkezlerini tanımlamak için kullanılır. Spiral galaksi şeklindeki bu merkezler, dışarıdan( özellikle yücelikler aleminden , ruhsal alemden, içsel alemden )gelen enerjiyi vücudumuza aktaran birbiriyle bağlantılı girdap görevi yapar. İnsan bedeninde çok  sayıda enerji aktarım merkezi bulunmasına karşın  Doğu özellikle de  Hint yada Tibet kaynaklı öğretilerde önemli  olan ve temelde çakra sayısı yedi olarak kabul edilir. Bu yedi çakra kuyruk sokumu kemiğinden başlar omuriliğe kadar ilerler ve başın tepesinde sona erer, bir çizgi üstünde yerleşİktir.

VÜCUDUMUZDA BULUNAN YEDİ ÇAKRA  NELERDİR ?

Vücudumuzda olan  bu çakralar kuyruk sokumu kemiğinden başlayarak kök (temel), dalak güneş sinir ağı ( solar pleksus), kalp, gırtlak,(boyun boğaz),alın  (üçüncü göz kaş)tepe  ( taç, bin  katlı ) adlarıyla anılır. Çakralar sistemi öğretisinde amaç, bedendeki  enerji merkezlerini harekete geçirir ve sağlıklı çalışmasını sağlar, aynı zamanda ruhsal ve bedensel bütünlüğü sağlar.Doğu felsefesine göre çakralar sisteminde enerji merkezleri bedensel ve ruhsal bütünlüğümüzün bir parçasını düzenlemektedir.Bu nedenledir ki çakralardan birinin hareketsiz kalması  yada tıkanması fiziksel yada ruhsal bedenimizde problemler oluşturur.Her çakranın bir salgı beziyle, bir renkle ,bir elementle,bazı taşlarla  bağlantılı olduğu varsayılır. Çakraların sembolü lotus çiçeğidir. Lotus çiçeği bataklıkda yada kirli çamurlu ortamda yetişir. Taşlarla tedavide, taşların mineral yapısı kadar olmasa da, çakralara göre taş kullanımı önemlidir.  Bir çakranın tıkanması , o çakra bölgesinde organ yada sistemlerin sağlığının bozulmasına neden olan olguların bulunması ve sağlıklı kalması için yapılan eylemin eksikliğindendir. Ancak yinede dünyada enerji bütünlüğü olduğunu , çevresel enerjilerle sürekli etkileşim içinde olduğumuzu, vücudumuzda bu enerjilerden  faydalı olanları alıp vücudun uygun bölgelerine  ileten almaçların ve Zaralı enerjilere karşı savaşan mekanizmaların unutmamak gerekir.